pabrukšt

pabrukšt
pabrùkšt interj. staigiam, greitam veiksmui reikšti: Pabrùkšt ir nukrito Pj.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pabrūkšt — interj. 1. staigiam veiksmui reikšti: Pabrūkšt ir įėjo pro duris Gs. Pabrūkšt ir pavogė vištą Užv. Pabrūkšt pro langą atbėga šaukt Gs. Muštasis, įgavęs žiužį, vėl pabrūkšt kitam įdavė M.Valanč. 2. staigiam sudavimui reikšti: Jis tik pabrūkšt par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ambavykšt — interj. pabrūkšt: Ambavykšt ir parbraukiau su šlapia ranka par nosę Ll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabrukš — pabrùkš interj. žr. pabrukšt: Pabrùkš susimaukė pinigus į maišelį NdŽ. Pabrùkš, pabrùkš – i nebė katės (nubėgo) Jnš. Kelionėj buvo pradėjusi šliknoti: pabrukš savo kromelį apdengiau su ploščiu M.Valanč. Pabrukš ir įėjo LMD …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabrūkš — interj. žr. pabrūkšt 1: Strubuodegis, tą išgirdęs, pabūgo antros plėgos, pabrūkš iš apaties išsismaukė PP58. Šis pabrūkš į savo lovą BM396 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vieta — vietà sf. (2) KBII82, K, Š, BŽ56, FT, DŽ, KŽ, (4) DP175,473,620; H, H197, B981, R, R273, 287,337,339, MŽ, MŽ366,383,451,454, I, Sut, N, M, LL86 1. SD1123, SD252, J, L, NdŽ, ŽŪŽ120, LzŽ plotas, erdvė, kurioje kas yra ar vyksta: Visur purvai, nėr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmudurkšt — šmudùrkšt interj. Skr, šmudur̃kšt 1. šmurkšt (greitam įlindimui nusakyti): Šmudùrkšt pelė į urvą Slnt. Pro mano kojas kažkas tik šmudùrkšt! Žvr. 2. pabrūkšt (greitam, netikėtam veiksmui nusakyti): Šmudurkšt į eilią žmonių įsprūdo ana J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”